Интелигентно осветление


За своите клиенти Варна Рентал предлага интелигентно LED осветление и Movingheads, които могат да преобразят залата или откритото пространство, на което са поставени, в различни цветове - преливащи или стационарни. Към интелигентното осветление обикновено се прибавя и управление, което гарнтира, че във всеки един момент от мероприятието, устройствата могат да бъдат синхронизирани и да светят в избрания от клиентите цвят. 

Подобни продукти